مژده به همشهریان محترم

>>مژده به همشهریان محترم<<

مطب چشم پزشکی دکتر محمد تقی نائینی مجهز به دستگاههای پیشرفته چشم پزشکی گردید و خدمات و عمل های جراحی ذیل در مطب انجام می گردد.

-       لیزر YAG-pI جهت درمان فشار چشم و آب سیاه

-       لیزر کپسولوتومی جهت برطرف کردن کدورت لنزهای داخل چشم

-       الکتروکوتر جهت از بین بردن خال و ضایعات پوستی اطراف چشم

-       الکتروکوتر تریکیازیس برای از بین بردن مژه  های اضافی

-       برداشتن ناخنک و شالازیون

-       دستگاه معاینه چشم نوزادان نارس

-       دستگاه اندازه گیری انحنای سطح قرنیه برای قوز قرنیه و اندازه لنز چشمی

مجوز تبلیغات ۱۹۲/۹۴/ن/پ/ف